Voordracht over vrijmetselarij

Vrijdag 27 mei 2011

om 20.00 u. in O.C. 't Zonneke te Koolskamp

Uiteenzetting over de LOGES

Symbool Vrijmetselaars door dhr. Alain van Lembergen
  • Historiek
  • Symboliek & rituelen
  • Werkwijze : inwijding, samenkomsten

Nadien mogelijkheid tot vraagstelling.

- Is dit een obscure club met akelige symbolen en rituelen ?
- Aanbidden ze Satan ?
- Hoe herkennen ze elkaar ?
- Wat is de reguliere Grootloge van België ?
- Doen ze aan liefdadigheid ?
- Wie behoort tot de loge ?

ZEKER DE MOEITE WAARD !