PRAALGRAF Jacob van Lichtervelde ( .... - 1431)

Dinsdag 23 maart 2010    NACHT van de GESCHIEDENIS

om 20.00 u.  in   O.C. 't Zonneke

KOOLSKAMP in het Bourgondisch tijdperk.

In de Sint-Martinuskerk bevindt zich het oude praalgraf van Jacob van Lichtervelde, souverein baljuw van het Graafschap Vlaanderen in de beginperiode van de Bourgondische hertogen. Hij overleed in 1431.
Op de zijkant van de tombe staan treurende figuren.
Bovenop is Jacob van Lichtervelde in volle wapenuitrusting gebeeldhouwd, in Doornikse hardsteen.

Tegen de muur van de grafkapel staat ook nog een oudere grafsteen voor Louis van Lichtervelde (overleden in 1376) en zijn vrouw.

De heren Lukas Vanden Abeele en Jean Van Cleven, docenten hogeschool Gent en Antwerpen hebben het grafmonument grondig bestudeerd. Zij schetsen een beeld van de tijdsgeest (eind XIVde - begin XVde eeuw) waarin 'die van Coolscamp' leefden, wie zij waren, wat zij betekenden voor onze streek. Zij dringen binnen in het kunstwerk vanuit een sacraal gegeven, schetsen een portret van de beeldhouwer-kunstenaar die een tijdsgenoot was van de Vlaamse Primitieven. (Cfr. Jan Van Eyck).
Met prachtige dia's en digitale projectie.
Kortom, zij brengen de toehoorders, als met een "tele-tijdmachine", terug naar de jaren 1400.